Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

ofert na wykonanie modernizacji szatni dla uczniów klas IV-VIII

 

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik doc)

 - Oferta cenowa (plik doc)

 - Mapka (plik doc)

Woda w szkole

ofert na dostawę sprzętu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019 „Aktywna tablica”

 

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

 - Rozstrzygnięcie przetargu (plik pdf)

Woda w szkole

 - Petycja (plik pdf)

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

wykonania prac malarskich korytarz parter segmentu A i B oraz klatki schodowej (wejście AB ,CD, F)

 

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

 

 - Rozstrzygnięcie przetargu (plik pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

Prowadzenie sklepiku szkolnego 01.01.2017 - 31.12.2017r.

 

 - Ogłoszenie o sklepiku (plik pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

Ochrony mienia 01.01.2017 - 31.12.2017r.

 

 - Ogłoszenie przetargu - Ochrona mienia (plik pdf)

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

 - Formularz ofertowy (plik pdf)

 - Rozstrzygnięcie przetargu (plik pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

 

dostawy 25 tabletów wraz z oprogramowaniem

 

 - Ogłoszenie przetargu - Tablety i oprogramowanie (plik pdf)

 

 - Rozstrzygnięcie przetargu (plik pdf)

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

 

remontu sali wraz z materiałem

 

 - Ogłoszenie przetargu - Remont sali (plik pdf)

 

 - Rozstrzygnięcie przetargu (plik pdf)

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

Ochrony mienia 01.01.2016 - 31.12.2016

 

 - Ogłoszenie przetargu - Ochrona mienia (plik pdf)

 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

 - Formularz ofertowy (plik pdf)

 - Formularz ofertowy (plik doc)

 - Rozstrzygnięcie przetargu (plik pdf)


 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews