» Koła zainteresowań klas 1-3
Nazwa koła
 
Godziny, sala

wg planu klas I - III

Prowadzący

1.

Koło krajoznawczo-turystyczne „Wszędołazy”

Czwartek
 12.30-13.00
s.67

Beata Borkowska

 
 

Gimnastyka korekcyjna

 

Środa

12.45-13.30
s.67

Beata Borkowska

2.

Koło dziennikarskie

Poniedziałek 11.45-12.30

s.41

Magdalena Rogozińska

3.

Wolontariat

Poniedziałek 12.45-13.30

s.39

Anna Śnieć

4.

SKS

 
 
Piątek
12.45-13.30
s.68

Ewa Kowalik

5.

Koło przyjaciół książki

biblioteka
 

Magdalena Perkowska

6.

Koło plastyczne

Wtorek
12.45-13.30

s. 70

Elżbieta Ludwikowska

7.

Koło muzyczne

Czwartek

13.45-14.25
świetlica

Aleksandra Wielońska

 
8.

Koło języka angielskiego – klasy III

Środa

12.45-13.30

s. 11

Magdalena Regulińska

9.

Koło języka rosyjskiego –klasy I

Wtorek
12.45-13.30

s. 41

Magdalena Regulińska

10.

Koło teatralno-biblijne

 

Poniedziałek 13.45-14.25

s.107

Barbara Brzeska