» Od grosika do złotówki


OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACJI FINANSOWEJ
,, OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI ”


W styczniu 2012 r. uczniowie klas drugich rozpoczęli realizację pierwszego projektu z zakresu edukacji finansowej ,,Od grosika do złotówki”. Jest on przygotowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości a sponsorowany przez Fundację Kronenberga.
Treści nauczania zgodne z założeniami nowej podstawy programowej zawarte w projekcie ,,Od grosika do złotówki” obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo – zdrowotną, społeczno – etyczną, muzyczno – ruchową oraz plastyczno – techniczną. Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności.
Zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej i aktywnej formie uzupełnione ciekawymi materiałami.
Każdy z uczniów otrzymał ,,Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań i osiągnięć.
Wdrożenie w/w projektu ma na celu doprowadzić, że uczeń powinien:
 rozpoznawać nazywać monety, banknoty, wykonywać czynności z liczeniem pieniędzy,
 mieć świadomość, że pieniądze otrzymuje się za pracę, podać przykładowe sposoby zarabiania pieniędzy na drobne wydatki,
 dostosować swe oczekiwania do sytuacji ekonomicznej rodziny,
 rozumieć, że ludzie żyją w różnych warunkach ekonomicznych i dlatego, nie należy chwalić się bogactwem ani dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach,
 rozumieć, że należy nieść pomoc potrzebującym, nie zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamiętać o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczeniu ich, naprawiać wyrządzoną szkodę,
 omówić podstawowe rady na udane zakupy, znać wpływ reklamy na ich wybór,
 wiedzieć, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy, rozumieć pojęcia: bogactwo, marzenia, osiągnięcia.
W te swoiste działania włączyli się Rodzice, którzy dzięki programowi aktywnie uczestniczą w edukacji dzieci. Pomagają w kształtowaniu umiejętności racjonalnego gospodarowania finansami oraz uczą szacunku do pracy.