» Pierwsza lekcja

W ramach promocji naszej Osiemnastki i integracji ze środowiskiem lokalnym 27 listopada odbyło się spotkanie nauczycieli klas trzecich z przedszkolakami i ich rodzicami. Całemu przedsięwzięciu przyświecało motto ,,Nauka w naszej szkole ma być przyjemnością, ma dobrze przygotować do życia w świecie dorosłym”. Po krótkim powitaniu zaproszonych gości na sali gimnastycznej rozpoczęła się ,,Pierwsza lekcja w naszej szkole”. Dziewczynki przebrane za elfy, księżniczki, królewny wraz z wychowawcami zapraszały przedszkolaków do wspólnej zabawy. W programie nie zabrakło też elementów edukacyjnych, z którymi dzieci spotkają się podczas nauki w szkole .Do wspólnych tańców, pląsów i śpiewu zostali też włączeni rodzice i opiekunowie zaproszonych dzieci. Na dorosłych gości czekała niespodzianka - spotkanie z p. wicedyrektor Urszulą Pankowską przy kawie, herbacie w stołówce szkolnej, która wygłosiła prelekcję na temat ,,Co to jest dojrzałość szkolna?, Jakie działania podejmuje szkolą, żeby dzieci łagodnie mogły przejść zmianę z edukacji przedszkolnej do edukacji wczesnoszkolnej”. Pani dyr. Pankowska szeroko przedstawiła też ofertę naszej placówki. Na zakończenie dwugodzinnego spotkania każde dziecko otrzymało kolorowego, smacznego lizaka z wizytówką naszej szkoły.
Mamy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia impreza z przedszkolakami. Zapewne spotkamy się ponownie na dniu otwartym naszej szkoły, spotkaniach okolicznościowych np.: ,,Piknik Rodzinny”- serdecznie zapraszamy!!!!!!!