» Nabór do I klasy 2013/2014
 
 
 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
w Płocku     ul. Jasna 8
ogłasza zapisy na rok szkolny 2013/2014
do klasy I: obowiązkowo dzieci z rocznika 2006
                        nieobowiązkowo dzieci z rocznika 2007
oraz
do powstającego oddziału przedszkolnego: dzieci z rocznika 2007 i 2008
 
 
W celu zapisania dziecka należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia do szkoły podstawowej znajdującą się na stronie internetowej
która będzie aktywna od marca br.
 
Dodatkowe informacje pod nr 24/262-98-08 oraz na stronie www.sp18plock.pl
 
Szkoła zapewnia:
 
♣       wysoko wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem i zaangażowaniem
♣       rzetelną realizację programów nauczania
♣       realizację programów innowacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod   nauczania i terapii
♣       możliwość nauki w klasach integracyjnych, językowych i  sportowych
♣       poradnictwo pedagoga,  logopedy,  pedagoga specjalnego
♣       opiekę profilaktyczną i  zdrowotną
♣       udział dzieci w projektach unijnych: „Asystent Comeniusa” e-Twinning „Indywidualizacja nauczania i wychowania” oraz rządowych:  „Radosna szkoła”
          oraz w programach ogólnopolskich: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”
♣       zajęcia wspomagające  ucznia zdolnego i ze specyficznymi trudnościami 
          w nauce oraz liczne koła zainteresowań
 
                                              oraz:
nowoczesne, doskonałe wyposażenie, w tym:
 
●        dobrze wyposażone sale i pracownie przedmiotowe
●        Informatyczne Centrum Multimedialne (biblioteka)
●        pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
●        stołówkę szkolną i świetlicę
●        ochronę osób i mienia z wykorzystaniem systemu monitoringu