» Nabór do I klasy integracyjnej 2013/2014
 
 
UWAGA RODZICE!
 
Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku prowadzi nabór do
 I klasy integracyjnej
w roku szkolnym 2013/2014
OFERUJEMY:
 
 
 • mała liczba uczniów w klasie
 • innowacyjne metody nauczania i wychowania
 • rzetelną realizację programów nauczania
 • realizację  programów autorskich  z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i terapii
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych
 •  kompensacyjno – korekcyjnych
 •  logopedycznych
 •  wyrównawczych
 •  wspierających i rozwijających talenty  każdego ucznia
 • dwóch nauczycieli uczących, wspierających rodziców, udzielających im porad oraz specjalistycznej pomocy
 • dobrze wyposażoną klasopracownię
 • możliwość korzystania z różnorodnych środków dydaktycznych
 • edukacyjne programy komputerowe
 • opiekę profilaktyczną i zdrowotną
 • poradnictwo pedagoga,  logopedy, pedagoga specjalnego
 • nowoczesne , doskonałe wyposażenie, w tym: dobrze wyposażone sale i pracownie przedmiotowe,  dużą i skomputeryzowaną bibliotekę, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, stołówkę szkolną i świetlicę, nowoczesny systemem monitoringu

   

  Do głównych korzyści wynikających z wzajemnego współistnienia i funkcjonowania w klasie integracyjnej można zaliczyć:

  poznanie nowych kolegów i akceptację innych,

  budowanie poczucia własnej wartości,

  uczenie się tolerancji i empatii,

  przełamywanie własnych słabości i ograniczeń,

  nabycie przydatnych umiejętności interpersonalnych (asertywność, budowanie wiary w siebie i zespół, umiejętność rozwiązywania konfliktów)

  poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,

  możliwość uzyskania wsparcia ze strony koleżanek i kolegów z klasy w trudnych sytuacjach,